Как се прави добра политика?*Институционалната рамка в икономиката, която се обуславя от вида и дизайна на законите и действащите нормативни правила в дадена страна и начинът, по който се прилагат на практика, е предпоставка за наличието на благоприятна бизнес среда, насочена към развитие на предприемачеството и иновациите. Политиците и законодателите носят голяма отговорност чрез нормативните актове, които създават и […]

Колко ни струват новите регулации през последното десетилетие?През м. февруари независимият мозъчен тръст във Великобритания „Отворена Европа” (Open Europe) публикува доклад, озаглавен „Извън контрол? Измерване на разходите от европейските регулации през последното десетилетие”[1]. В този доклад за първи път се прави опит да се измерят цялостно разходите, наложени на бизнеса и гражданите, от всички нови регулации и нормативни актове (законови и подзаконови), […]

Становище по проект на Закона за защита на личните данниПо повод на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, ИПИ изготви становище, което беше изпратено на Комисията за защита на личните данни.
Становище

Общи коментари

Няма никаква по-сериозна аргументация за предложените промени

Няма изчисления, които да доказват очакваните ефекти

Няма […]

Портал за онлайн консултации на Европейската комисияСтраницата на Европейската комисия Вашият глас в Европа представлява портал за обществена консултация по законодателни инициативи и политики на ниво Европейски съюз и възможност за дискусия по актуални теми като климатичните промени и бъдещето на Европа.
Чрез набор от онлайн допитвания по различни актуални теми, свързани със законодателни инициативи и предложения за промени в европейското законодателство, […]

Законодателството през септемвриСлед лятната ваканция на Народното събрание няколко важни законопроекта и предложения за промени в съществуващи нормативни актове привлякоха вниманието ни, тъй като тяхното евентуално одобрение и последващо прилагане ще повлияе върху голям кръг от хора. Изчисления на ефектите от предложените законодателни актове върху бизнеса, гражданите и публичния сектор все още няма. Аргументите и мотивите зад […]

Провал на пазара или провал на администрацията?Най-лесният начин за икономистите да подобрят икономическата политика е като разгледат ефективността на различните правителствени програми и мерки. По този начин ще стане ясно дали е имало нужда от определени политики, как са били прилагани те и ефектите от тях дали са направили гражданите и бизнеса по-свободни и по-проспериращи. Нашето схващане е, че държавата трябва […]

Прозрачност и икономически растеж - анализ разходи-ползи на Закона за достъп до обществена информацияМай на всички вече е ясно, че предложените промени в Закона за достъп до обществена информация от група народни представители са нелогични, откровено вредни и не трябва да се приемат. Каква накратко е случката?
В България от 2000 г. има действащ Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ), който позволява на гражданите и всички заинтересовани лица […]

Добро предложение от МаслароваМинистърът на труда и социалната политика Масларова направи едно изказване през седмицата, което заслужава внимание:

“Ще сложим край на “професията” социално слаб и повече от 18 месеца няма да изплащаме социални помощи… Приоритетно ще ги квалифицираме, приоритетно ще ги включваме в програми, но няма да продължим да храним здрави мъже на по 30-40 години, […]

Регулиране на капиталовите пазари: отново европейско оправдание за българско недоразумениеМиналата седмица в парламента бе внесен законопроект за пазарите на финансови инструменти, разработен от правителството. Материята по уредба на търговията с ценни книги е сама по себе си сложна и законопроектът се нуждае от подробен анализ.
Но дори предварителният прочит е показва, че отново са прокарани идеи, които предвиждат всъщност правителството да избира победителите на пазара, […]

Анализ на разходите и ползите от кампанията за събиране на задължения до 5000 лв.Вече близо месец медиите разпространяват информация как протича акцията за събиране на държавни задължения с размер до 5000 лв. в различните градове в страната. Задълженията, които се търсят, са към данъчната и митническата администрация, Националния осигурителен институт, КАТ, общини, съдилища, лесничейства и др. Кампанията се инициира от Агенцията за държавни вземания (АДВ) и се провежда […]


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.