Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството на местно нивоНастоящият наръчник е предназначен да подпомага организирането, провеждането и прегледа на оценките на въздействието на местното законодателство в България и е изготвен в рамките на проект “Мониторинг на ефективността на работа на общинските администрации”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателствотоТози наръчник е предназначен да подпомага организирането, изграждането, провеждането и прегледа на оценките на въздействието на законодателството, изготвен по проект, финансиран от CEETrust.

Правителството прави предложения за множество конкретни действия с цел подобряване на начина на изграждане на стопанска политика. Формулирани са два основни принципа:

  • Да се разгледат ефектите от политическите предложения в техните икономически, социални и екологични измерения;
  • Да се опрости и подобри регулаторната рамка.

 Наръчник на ИПИ

Наръчник на ГЕПИГрупата за европейски прогнози и изследвания (ГЕПИ) представлява отворен аналитичнодискусионен форум, създаден към програма “Европейска интеграция и регионална стабилност” на фондация “Отворено общество”-София, обединяващ усилията на аналитичните центрове в страната (think-tanks) с цел идентифициране на дългосрочни проблеми в контекста на преговорите за присъединяване на страната към ЕС и предлагане на възможни решения.

Наръчник на ГЕПИ

Алтернативи на регулиранетоТърсенето на алтернативни възможности за решаването на проблеми е най-творческата работа в оценката въздействието на регулирането и политиките, но също така може да се каже, че е от най-важните. Твърде често администрацията в България предпочита да приема регулации в случаи, в които това се оказва не само по-скъпа алтернатива, но и много по-трудно приложима.

Алтернативи на регулирането

Изработване на анализВсяка предварителна оценка трябва да започва с описание на обществените взаимоотношения, които ще бъдат подложени на регулация. Анализът на това, което се случва или вероятно ще се случи, трябва да се разглежда като задължително условие, предхождащо всяка инициатива, въвеждаща допълнителни регулации и ограничения.

Подробно описание на методологията стъпка по стъпка


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.