Оценка на въздействието на политиките и регулациите

Оценката на въздействието на политиките и регулациите (ОВПР) представлява аналитичен подход за измерване на потенциалните разходи, последствия и странични ефекти, произтичащи от бъдещи законодателни промени (приемане на нови закони, правилници, наредби). Методологията може също така да се използва за оценка на отражението и разходите, свързани с вече действащи нормативни актове. И в двата случая резултатите се използват за подобряване на качеството на политическите решения и инструменти – регулиране, публични инвестиционни програми и инвестиции.

 

Последни оценки на въздействието, изготвени от Институт за пазарна икономика:
Оценка на въздействието от промяната на минималните осигурителни прагове през 2009 г. (март 2009 г.)

Оценка ползи-разходи  от проекта за Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване  на екологични щети

Анализ на въздействието на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (февруари 2007)

Анализ на въздействието върху бизнеса на Закона за електронното управление  (ноември 2006)

Оценка ползи-разходи от предложените изменения в проекта за Закона за изменение и допълнение на закона за регионалното развитие (ноември 2006)

Анализ на ползите и разходите от забраната за въздушно полагане на кабелни мрежи (март 2006)


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.