Алтернативи на регулиранетоТърсенето на алтернативни възможности за решаването на проблеми е най-творческата работа в оценката въздействието на регулирането и политиките, но също така може да се каже, че е от най-важните. Твърде често администрацията в България предпочита да приема регулации в случаи, в които това се оказва не само по-скъпа алтернатива, но и много по-трудно приложима.

Алтернативи на регулирането


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.