Наръчник на ГЕПИГрупата за европейски прогнози и изследвания (ГЕПИ) представлява отворен аналитичнодискусионен форум, създаден към програма “Европейска интеграция и регионална стабилност” на фондация “Отворено общество”-София, обединяващ усилията на аналитичните центрове в страната (think-tanks) с цел идентифициране на дългосрочни проблеми в контекста на преговорите за присъединяване на страната към ЕС и предлагане на възможни решения.

Наръчник на ГЕПИ


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.