Анализ на въздействието на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на трудПрез декември 1997 година е приет Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), който влиза в сила от 1 януари 1998 г. Законът регламентира дейностите и отговорностите за осигуряване на безопасна работна среда. От тогава законът е променян 11 пъти, като последната промяна е от юни 2006 г. Към закона са създадени над 50 броя наредби и подзаконови нормативни актове, с които се уреждат специфични въпроси, свързани с безопасността на работната среда в различни отрасли и сфери на икономиката.

»  Анализ на въздействието на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (февруари 2007) 


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.