Анализ на въздействието на проектозакона за промени в Закона за достъп до обществена информацияИзследването на въздействието на промените в дадена регулация обхващат обикновено идентифициране на породените от нея ползи и разходи, които след това трябва да получат количествено измерване. Това се отнася обаче за случаи, при които такива ползи действително са налице. Конкретните промени в Закона
за достъп до обществена информация (ЗДОИ) не пораждат никакви ползи за обществото. По този начин това, което остава да бъде измерено, са преките разходи, възникващи от предложената промяна.

» Анализ на въздействието на проектозакона за промени в Закона за достъп до обществена информация, ИПИ, 2007 г. (file size 169 KB, pdf)


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.