Оценка на въздействието от отмяната на Параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалищаДо началото на 2007г. според действащото към съответния момент законодателство, и по специално § 6. от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища (ЗНЧ), който гласи: “Читалищата
се освобождават от всякакви държавни и местни данъци, такси и мита върху основните им дейности и имуществата, свързани с тях”, народните читалища в България се ползват от редица данъчни преференции.

» Оценка на въздействието от отмяна на Параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища, ИПИ, 2007 г. (file size 209 KB, pdf)


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.