Европейски съюзРубриката има за цел да запознава читателите с икономическата политика на европейско ниво, регулациите и регулативните механизми, действащи в ЕС, както и някои по-значими промени и нововъведения.

Резюме на оценка на въздействието относно изискванията за доклад от независим експерт при сливане или разделяне, Комисия на европейските общности, 03.2007 г.

Резюме на оценка на въздействието на относно хигиена на храните - анализ на опасностите и контрол в критични точки (НАССР), Комисия на европейските общности, 03.2007 г.

Резюме на оценка на въздействието относно премахването на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи, Комисия на европейските общности, 03.2007 г.

Open Europe: Европейският съюз провал ли е?

Кратко изложение на годишния доклад на Европейската сметна палата по повод изпълнението на ЕС-бюджет 2004

Разпределение на пряката финансовата помощ за производители през 2002 и 2003г.


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.