МТСП - Агенция за хората с увреждания
Вид инфромация

Източник

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

по отчет

по отчет

по отчет

по отчет

по отчет

по отчет

по отчет

по план

Брой служители

МТСП

11

9

11

15

17

21

30

-

Общо текущи разходи

МТСП

-

-

21 432 453

29 412 765

36 330 971

34 137 487

33 898 170

7 534 957

Общо капиталови разходи

МТСП

-

-

4 997

227 120

17 665

16 500

50 032

-

Разходи за брутна заплата, други възнаграждения, социални осигуровки

МТСП

-

-

71 818

96 693

129 570

194 777

278 288

59 936

Разходи за командировки

МТСП

-

-

734

3 298

819

2 757

16 048

2 953

Разходи за обучение, квалификация и преквалификация на персонала

МТСП

0

0

0

0

0

0

4 516

-

Брой на служителите, преминали курсове за обучение, квалификация или преквалификация

МТСП

0

0

0

0

0

0

25

-

Брой на напусналите или освободени служители

МТСП

1

4

1

2

4

4

5

-

Брой на новоназначени служители

МТСП

3

2

3

6

6

8

13

-

Приходи от предоставяне на административни услуги

МТСП

0

0

0

0

0

0

0

-

Разпределение на служителите по категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ръководни

МТСП

1

1

1

1

4

5

6

-

експертни

МТСП

4

3

4

5

6

9

15

-

тенически

МТСП

6

5

6

9

7

7

9

-

Средни брутни работни заплати по категории

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ръководни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

експертни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технически

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка на етап на “едно гише” 

МТСП

 

 

 

 

 

 

базов

 

"едно гише": няма, базов, развиващ се, работещ, отличен


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.