Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателствотоТози наръчник е предназначен да подпомага организирането, изграждането, провеждането и прегледа на оценките на въздействието на законодателството, изготвен по проект, финансиран от CEETrust.

Правителството прави предложения за множество конкретни действия с цел подобряване на начина на изграждане на стопанска политика. Формулирани са два основни принципа:

  • Да се разгледат ефектите от политическите предложения в техните икономически, социални и екологични измерения;
  • Да се опрости и подобри регулаторната рамка.

 Наръчник на ИПИ


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.